Dobrodošli!
Korisni alati. KORISNI ALATI
Proračun sile i brzine
Aplikacija 2
Aplikacija 3
Aplikacija 4
Aplikacija 5

DJELATNOST

PROJEKTIRANJE I IZRADA PROIZVODA:
♦ Hidraulički agregati Slika agregata. CAD agregata.
♦ Upravljački blokovi Slika bloka. CAD bloka.
♦ Strojevi i uređaji Slika stroja. CAD stroja.
♦ Postrojenja Slika postrojenja. CAD postrojenja.
USLUGE:
♦ Remonti u industriji i energetici
♦ Montaža hidrauličkih instalacija
♦ Mjerenja protoka, tlaka i temperature prenosnim uređajem
♦ Snimanje parametara sustava 16-kanalnim data loggerom
Slika remonta. Slika hidrauličke instalacije. Slika mjernog uređaja.
Slika data logginga.
PRODAJA:
♦ Pumpe i motori
♦ Ventili
♦ Ostali pribor
Slika remonta. Slika hidrauličke instalacije. Slika mjernog uređaja.
VIJESTI
Izrađena nova web stranica
06/06/2015 17:03 VIŠE

Proračun sile i brzine dvoradnog cilindra X
 [bar] Prikaz cilindra.
 [bar]
 [mm]
 [mm]
 [l/min]
Sila: F=? [N]
Brzina: v=? [m/s]
Smjer: ?
ZATVORI
APLIKACIJA 2 X
Izrada u tijeku
ZATVORI
APLIKACIJA 3 X
Izrada u tijeku
ZATVORI
APLIKACIJA 4 X
Izrada u tijeku
ZATVORI
APLIKACIJA 5 X
Izrada u tijeku
ZATVORI